A A A

Zasoby przyrody odnawialne i nieodnawialne

 

 

 

ZASOBY PRZYRODY

Zasoby przyrody - elementy przyrody mające znaczenie dla bytowania i gospodarki człowieka. Są nimi np.: gleby, surowce mineralne, wody, lasy, łąki, zwierzęta. Zasoby przyrody dzielimy na niewyczerpalne i wyczerpalne, a te natomiast na odnawialne (żywe zasoby przyrody, takie jak: rośliny i zwierzęta) i nieodnawialne (surowce mineralne, gleby).

 

ODNAWIALNE:

- drewno ,słoma ,nawozy
organiczne
-żywność pochodzenia roślinnego lub
zwierzęcego –woda -gleba-powietrze
-surowce organiczne pochodzenia rośllinego,np.drewno,włukna
-surowce organiczne pochodzenia zwierzęcego,np.skóra,wełna,kości
-woda

NIEODNAWIALNE:

-węgiel kamienny
-węgiel brunatny-ropa naftowa-gaz ziemny
-łupki bitumiczne ,torf, surowce promieniotwórcze
-bogactwa mineralne, w tym :rudy i kruszce metali, surowce
chemiczne skały lite, luźne i zwięzłe