A A A

CHMURY WARSTWOWE...

Chmury warstwowe (stratus) Najwyraźniej chmury warstwowe widoczne są podczas zbliżania się ciepłego powietrza nad obszar, w którym panują jeszcze znajdujące się nisko masy chłodnego powietrza. Niebieskie dotąd niebo staje się coraz bledsze, wokół Słońca występuje zjawisko halo . Po paru godzinach pokrywa chmur staje się gęsta i szara. Następnego dnia Słońca prawie już zupełnie nie widać, gdyż niebo zakrywają rozciągające się szare chmury. Mogą one mieć kształt warstwowy lub postrzępiony, ale w niektórych miejscach niekiedy są tak cienkie, że Słońce prześwieca przez nie jak przez mleczną szybę. Wraz ze wzrastającą możliwością opadu kolor nieba staje się coraz bardziej szary, coraz ciemniejszy. Odnosi się wrażenie, że warstwa chmur znajduje się coraz niżej. Podczas opadu lub też po nim dochodzi często do rozerwania chmur. Chmury warstwowe występują także w czasie tworzenia się mgły i to na różnych wysokościach. Fizyka. Chmury warstwowe, czyli stratus, występują albo w wyniku nasuwania się ciepłego powietrza nad chłodne i tworzenia się frontu ciepłego  albo też na skutek silne-go ochłodzenia w wyniku wypromieniowania ciepła (powstawanie mgły). Uwarstwienie w chmurach tego typu jest przeważnie stałe. Zarówno wznoszenie ciepłego powietrza, które w wyniku staje się chłodniejsze i tym samym wilgotniejsze, jak i wypromieniowanie ciepła z powierzchni gruntu, na przykład przy jasnej pogodzie zimowej, powoduje silne ochłodzenie powietrza. W obu przypadkach dochodzi do kondensacji, czyli skroplenia pary wodnej i tym samym do tworzenia się chmur. Również i chmury warstwowe występują w trzech wyróżnianych "piętrach" troposfery. 1. Wysokie chmury warstwowe: cirrostratus (Cs), na wysokościach ponad 6000 m. Mają one wygląd delikatnej, białej zasłony z chmur, często o budowie włóknistej. Chmury te złożone są z kryształków lodu. W warstwie chmur cirrostratus powstają zjawiska  Średnie chmury warstwowe: altostratus (As), na wysokościach pomiędzy 2000 i 6000 metrów. Tworzą całe pola chmur o szarym, niekiedy niebieskawym zabarwieniu. Mają wygląd bezpostaciowy lub są lekko pręgowane. W tego typu chmurach nie występują zjawiska halo; 3. Niskie chmury warstwowe: nimbostratus (Ns), występują poniżej 2000 metrów. Stanowią wiszącą nisko i przesuwającą się warstwę chmur, które w lecie przynoszą deszcz, w zimie śnieg. Wiszącą nisko i przesuwającą się warstwę chmur w połączeniu z mgłą oznacza się tak-że jako stratus (St). Większa zdolność odbijania promieni słonecznych (albedo) przez położone nisko i rozciągnięte poziomo chmury warstwowe wpływa na zmniejszenie dopływu promieniowania. Niskie chmury warstwowe mają tym samym zdolność, w przeciwieństwie do bezchmurnego nieba, do ochładzania atmosfery ziemskiej. Wielkość i rodzaj zachmurzenia są ważne dla klimatu, ponieważ wpływają na zmianę przenoszenia energii poprzez promieniowanie elektromagnetyczne w atmosferze. Rodzaj pogody. Chmury warstwowe przynoszą przede wszystkim sytuacje pogodowe zachodnie. Nadciąganie kolejno po sobie chmur cirrostratus, altostratus i nimbostratus oznacza na obszarze niskiego ciśnienia  zbliżanie się frontu ciepłego i rozpoczynający się okres złej pogody. Opady wywoływane przez napływ ciepłego powietrza w cieplejszej porze roku są w wielu miejscach znane jako "opady ciągłe". W odpowiednio niższej temperaturze dochodzi do opadów śniegu. Na przedzie frontu ciepłego, tam gdzie ustępuje chłodne powietrze, tworzą się mgły (mgły przedfrontowe). Powstaje lekki lub umiarkowany wiatr.